Mål og visjon


Vårt mål er å skape en enkel og effektiv hverdag for våre kunder.

Vår visjon er å skape en bedre fremtid for våre kunder og medarbeidere. For å oppnå dette har vi særlig fokus på følgende verdier:

Engasjerte

Å være engasjerte betyr at vi gjennom vår væremåte motiverer andre og aktivt bidrar til en løpende videreutvikling av samarbeidet internt og med firmaets kunder. Medarbeidernes evne til engasjement og entusiasme er en forutsetning for vårt daglige virke og resultater.

Offensive

Å være offensive betyr at vi vil noe mer. Det innebærer at vi tar initiativ i vårt arbeid overfor den enkelte kunde. Vi er tilgjengelige for kundene og gir raske tilbakemeldinger på henvendelser. Vår kommunikasjon er åpen og ærlig, og vi uttrykker oss klart og tydelig.

Inkluderende

Å være inkluderende betyr at vi mer enn gjerne deler vår kompetanse med våre kunder og andre kollegaer i firmaet. Vi skal leve opp til våre kunders forventning om effektive løsninger skapt og kvalitetssikret av de mest kompetente medarbeidere.

Faglig dyktige

Å være faglig dyktig betyr at vi bygger vår virksomhet på kunnskap. Vi forener kunnskap og forståelse for kundens behov og situasjon. Vi stiller høye krav til og legger til rette for løpende faglig oppdatering og personlig utvikling.