Firmapresentasjon


RegIt Regnskap er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning. Vi har kontor i Nittedal og fokuserer på personlig oppfølging og lønnsomhet for deg og din bedrift.

Tillit - Forutsigbarhet - Kommunikasjon

RegIt Regnskap er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning. Vi har kontor i Nittedal og fokuserer på personlig oppfølging og lønnsomhet for deg og din bedrift.

Fundamentet for vår virksomhet er praktisk og strategisk økonomisk kompetanse kombinert med handlekraft, forretningsforståelse og evne til å sette oss inn i kundens behov.

Vi legger stor vekt på å opptre profesjonelt. Vi skal ikke bare utgjøre en forskjell for kunden i form av rapporter og konkurransedyktige kostnader, men også gjennom konstruktivt samarbeid og service med en personlig signatur.

Når du velger RegIt Regnskap, velger du en effektiv samarbeidspartner som bruker moderne arbeidsverktøy og setter kunden i fokus. Samtidig ønsker vi å fremheve tradisjoner som faglig dyktighet, integritet, kvalitet og personlig engasjement.

Vårt mål er å bidra aktivt til verdiskapningen i de virksomhetene vi bistår.